We zijn weer open

Sinds 30 augustus is Konnekt weer open. Als eerste activiteit is de Kledingbank gestart op maandag. Geleidelijk zullen ook de andere activiteiten weer opgepakt worden. We zullen dit dan gelijk melden.

Gesloten tot 30 augustus 10.00 uur

Er is hard gewerkt in de Coronatijd met het opknappen van ons pand.  Ook de kledingbank was alweer volop aan de gang, Maar nu is het tijd om even pauze te nemen. Op 30 augustus om 10.00 uur zal de kledingbank weer de deuren openen. Tot dan is het even wachten met het brengen of halen van kleding.

Verbouwing buurthuiskamer

Van de stilstand in de Coronaperiode is goed gebruik gemaakt. Alle ruimtes zijn opgeknapt.  We zijn nu zover dat de Kledingbank op maandag tussen 09.30 en 14.30 uur weer open is.

 

Corona maatregel

Het bestuur van Stichting Konnekt Buurtnetwerken heeft in het kader van de ontwikkelingen met betrekking tot het Corona virus besloten de buurthuiskamer voorlopig tot nader bericht te sluiten. Wij vragen uw en jouw begrip voor deze situatie.